top of page

VIZIUNEA

TRADIȚII, EGALITATEA DE ȘANSE, TOLERANȚA - IDENTITATEA NOASTRĂ EUROPEANĂ

MISIUNEA

Furnizarea de servicii educaționale înalt calitative care să vizeze, pe de o parte, o dezvoltare personală viabilă prin activarea unor valori perene precum spirit creativ și inovator, toleranță, cooperare, tradiționalitate, pe de altă parte, o dezvoltare instituțională durabilă bazată pe existență (în sensul prezenței la școală), eficiență prin progres și excelență prin calitate.  

SCURT ISTORIC 

                  Începuturile învăţământului în Cavnic sunt strâns legate de activităţile de minerit desfăşurate aici, de condiţiile social-economice ale locuitorilor. Din adresa nr. 30/44/14 IX 1959 a Sfatului Popular al regiunii Baia Mare, înaintată Sfatului Popular al comunei Cavnic, se observă că pentru 1960, Secţia de Învăţământ a planificat construirea unei şcoli cu 18 săli de clasă în partea de jos a comunei. În 1961 este înfiinţat Liceul din localitate, care din 1966 funcţionează într-o clădire cu 18 săli de clasă. Din adresă rezultă că în anul şcolar 1963-1964, la şcoala din centru şi la cea medie au funcţionat 19 clase cu 543 de elevi, iar pentru anul şcolar 1964-1965 se preconizează 20 clase cu 610 elevi, după cum urmează: clasele I-IV cu 8 clase, clasele V-VIII cu 8 clase, clasa a IX-a cu 2 clase, a X-a cu 1 clasă, la fel a XI-a cu 1 clasă.
               Pe parcursul anilor, unitatea a fost şcoală medie, liceu de cultură generală, liceu industrial, grup şcolar minier. Profilul liceului a fost diversificat astfel încât să asigure o gamă variată de meserii, preponderent fiind de-a lungul timpului profilul industrial.
            Începând cu anul şcolar 2008- 2009, Şcoala Generală cu clasele I- VIII, Nr. 2 s-a unificat cu Grupul Şcolar Industrial, devenind o singură instituţie cu statut de persoană juridică, cu titlul de Grup Şcolar Industrial Cavnic, iar din anul şcolar 2009-2010 şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Cavnic se subordonează aceleiaşi instituţii. În anul şcolar 2009-2010 a fost elaborată toată documentaţia necesară schimbării numelui instituţiei noastre, astfel încât începând cu anul şcolar 2010-2011, instituţia funcţionează sub numele de Colegiul Economic „Pintea Viteazul”.
            În ceea ce priveşte perspectiva instituţiei noastre, trebuie spus că odată cu criza mineritului în România, şi Cavnicul şi liceul, implicit, au trecut prin ea, resimţind-o la nivel de dezvoltare, de direcţie şi perspectivă. De aici necesitatea unei noi viziuni asupra învăţământului local, implicit a comunităţii locale. Astfel, în condiţiile restructurării învăţământului românesc, şcoala noastră s-a orientat spre domenii de formare profesională, care să se alinieze direcţiilor de dezvoltare ale oraşului: turism şi alimentaţie publică.
            Şcoală cu tradiţie, datând din anul 1961, liceul din Cavnic a pregătit şi pregăteşte specialişti de nivel mediu, necesari economiei regiunii Maramureşului, dar şi a altor zone ale ţării, căutând mereu permanenţele în devenire în vederea unei educaţii prospective, în spiritul idealului educaţional naţional şi european. În vederea creării unei paradigme educaţionale moderne, cu un curriculum adaptat standardelor maximale de competenţă, liceul nostru şi-a creat un cadru logistic adecvat şi s-au conceput şi diseminat oferte curriculare care să certifice aceste competenţe.
            În prezent, Colegiul Economic „Pintea Viteazul” funcţionează cu patru niveluri de studiu: preşcolar, primar, gimnazial, liceal./44/14 IX 1959 a Sfatului Popular al regiunii Baia Mare, înaintată Sfatului Popular al comunei Cavnic, se observă că pentru 1960, Secţia de Învăţământ a planificat construirea unei şcoli cu 18 săli de clasă în partea de jos a comunei. În 1961 este înfiinţat Liceul din localitate, care din 1966 funcţionează într-o clădire cu 18 săli de clasă. Din adresă rezultă că în anul şcolar 1963-1964, la şcoala din centru şi la cea medie au funcţionat 19 clase cu 543 de elevi, iar pentru anul şcolar 1964-1965 se preconizează 20 clase cu 610 elevi, după cum urmează: clasele I-IV cu 8 clase, clasele V-VIII cu 8 clase, clasa a IX-a cu 2 clase, a X-a cu 1 clasă, la fel a XI-a cu 1 clasă.

bottom of page